4-5.12.2020
Msza roratnia.
foto Stanisława Kwiręg
Strona główna