22.12.2022
Upamiętnienie śp. dr Tibora Pákha w kościele polskim w Budapeszcie.


Strona główna