26.02.2021 Odszedł Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy ks. György Snell.
Strona główna